Friday, March 28, 2008

Posted by Picasa
ZES EN EEN KWART
( scheldnaam voor Seyss Inquart )
Bestaande uit vooroorlogse munten, n.l.
een cent, een stuiver en de helft van een halfje.
rt 

Seyss Inquart